راهبرد مشارکت

راهبرد مشارکت اداره کل

این اداره کل کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

 

لینک دریافت نظرات و انتقادات

لازم بذکر است این اداره کل در راستای بهبود ارائه خدمات، پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح آن اقدام می نماید.

بيشتر
^